ه نشست ۱۵۵ وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس

  • واکنش ایران به بیانیه نشست 155 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس

    واکنش ایران به بیانیه نشست 155 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس

    سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه نشست 155 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، با استقبال از حمایت وزرای خارجه شورای همکاری از نتایج گفت‌وگوهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، ابراز امیدواری کرد توافق حاصله نقش موثری در افزایش ثبات، صلح و توسعه منطقه‌ای و تقویت رویکردهای گفت‌وگومحور در منطقه خلیج فارس ایفاء کند.