رندی ویلیامز

  • مردی که به ۱۹۳ کشور جهان سفر کرده است

    مردی که به ۱۹۳ کشور جهان سفر کرده است

    رندی ویلیامز، ساکن سن دیگو، با نام مستعار رامبلین رندی، هفته گذشته در آسیای مرکزی و در کشور ترکمنستان مستقر شد. این کشور به مدت چهار سال به روی گردشگران و بازدیدکنندگان بسته بود و آخرین سفر رندی را برای مدت‌ها به تعویق انداخته بود.