کد خبر 253521
۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۴

سازمان تأمین‌ اجتماعی اعلام کرد:

پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی و جزیی

پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی و جزیی

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی و جزیی به ۱۴۸ هزار و ۸۴۳ بیمه‌شده پرداخت شد.

به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ بر اساس گزارش این سازمان بیمه‌شدگانی که به سبب بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار؛ توانایی ادامه کار را به‌صورت کلی یا جزیی از دست داده یا دچار نقص عضو شده‌اند، تحت پوشش حمایت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند.

در سال گذشته این سازمان بالغ بر ۱۲ هزار و پانصد میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی، ۳۲۸ میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی جزئی و ۱۳ میلیارد تومان به‌عنوان غرامت مقطوع نقص‌عضو به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت کرده است.

براساس گزارش این سازمان، در سال گذشته مجموع میزان مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی پرداختی به ۱۴۸ هزار و ۸۴۳ مستمری‌بگیر سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

تامین اجتماعی تاکید کرده است، حمایت از بیمه‌شدگانی که در معرض خطرات و آسیب‌های جسمی و مالی قرار می‌گیرند، یکی از مهمترین کارکردها و مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است و پس از وقوع حادثه ناشی از کاریا غیرناشی از کار یا ابتلای به بیماری، این سازمان مأموریت دارد با ارائه حمایت‌های درمانی و توانبخشی، تلاش کند سلامت یا قابلیت ادامه کار به بیمه‌شده بازگردانده شود.

حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان ازکارافتاده کلی یا جزیی

رئیس اداره امور ازکارافتادگی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به این که سازمان تأمین‌اجتماعی مهمترین و بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی در کشور است که بالغ بر ۴۶ میلیون نفر از نیروهای مولد جامعه و افراد تحت‌تکفل آنان را تحت پوشش حمایت‌های خود دارد، در مورد حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان ازکارافتاده کلی یا جزیی گفت: چنانچه بر اثر حادثه یا بیماری، قدرت و توان بیمه‌شده برای ادامه کار کاهش یابد و نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، سازمان تأمین‌اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت‌های ازکارافتادگی قرار می‌دهد.

پریسا پناهی چکینی افزود: مستمری ازکارافتادگی از جمله تعهدات بلندمدت مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان اصلی است که این حمایت با لحاظ میزان آسیب‌های جسمی و روحی وارد شده به فرد، در قالب انواع «کلی، جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو» برای بیمه‌شده آسیب‌دیده برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: همه بیمه‌شدگان متقاضی ازکارافتادگی که به‌علت وقوع حوادث ناشی ازکار یا ابتلا به بیماری، توانایی انجام کار را ندارند، براساس ماده ۷۰ قانون تأمین‌اجتماعی پس از اتمام مراحل درمانی و با توجه به گواهی پزشک متخصص معالج می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و از مسیر امور بیمه‌شدگان/ ثبت درخواست کمیسیون پزشکی، نسبت به ارائه مدارک درمانی خود برای بررسی در این کمیسیون اقدام کنند.

پناهی چکینی گفت: بیمه‌شده‌ای که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شود، پس از انجام خدمات توان‌بخشی؛ چنان‌چه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین‌اجتماعی توانایی ادامه کار خود را کلأ یا بعضأ از دست داده باشد و درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد، ازکارافتاده کلی شناخته می‌شود. همچنین هر گاه درجه کاهش کار بیمه‌شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به‌علت حادثه ناشی از کار باشد، این بیمه‌شده ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود و چنان‌چه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و علت آن حادثه ناشی ازکار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

وی افزود: بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی ازکار ازکارافتاده کلی، ازکارافتاده جزیی یا مشمول دریافت غرامت مقطوع شناخته شود، بدون در نظرگرفتن مدت پرداخت حق بیمه و بیمه‌شده ازکارافتاده کلی غیرناشی از کار که ظرف ۱۰سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی ازکار یا ابتلا به بیماری؛ حداقل حق بیمه یک سال کار را متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی، پرداخت کرده باشد، حسب مورد استحقاق دریافت تعهدات قانونی متناسب با آن را خواهد داشت.

رئیس اداره امور ازکارافتادگی سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: مستمری‌ ازکارافتادگی‌کلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ و به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌بگیر قطع‌ می‌شود و در صورتیکه‌ تقلیل‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ ناشی‌ از کار به‌ میزان‌ مندرج‌ در مواد ۷۳ و ۷۴ این‌ قانون‌ باشد، حسب‌ مورد مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار یا غرامت‌ نقص‌ عضو به بیمه‌شده پرداخت‌ خواهد شد. همچنین اگر بر اثر گذر زمان یا هر علت، ‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار افزایش‌ یابد و این‌ تغییر، نتیجه‌ مستقیم حادثه‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ باشد، مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ حسب‌ مورد به‌ مستمری‌ کلی‌ ناشی‌ از کار تبدیل‌ یا میزان‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی، افزایش‌ خواهد یافت.

تعریف قانونی حوادث ناشی از کار

وی در مورد حوادث ناشی از کار و تعریف قانونی این حوادث گفت: حوادث ناشی از کار حسب تعریف قانون تأمین‌اجتماعی، حوادثی هستند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه در این قانون، تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.

وی افزود: همچنین اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه نیز جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این، حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

رئیس اداره امور ازکارافتادگی گفت: در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۳۳ هزار و ۲۲۵ نفر ازکارافتاده کلی را تحت پوشش دارد و در سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار و پانصد میلیارد تومان به‌منظور حمایت از آنان پرداخت شده است.

پناهی چکینی ادامه داد: این سازمان همچنین در حال حاضر ۱۵ هزار و ۶۱۸ نفر ازکارافتاده جزئی ناشی از کار را تحت پوشش دارد که در مجموع در سال گذشته مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی جزئی به این افراد پرداخت شده است و سال گذشته سازمان تأمین‌اجتماعی مبلغ ۱۳ میلیارد تومان به‌عنوان غرامت مقطوع نقص عضو به بیمه‌شدگان پرداخت کرده است.

انتهای پیام/ 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha