کد خبر 218340
۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۶

«حیات» گزارش می دهد؛

احکام مستقیم ایثارگران در برنامه هفتم توسعه

احکام مستقیم ایثارگران در برنامه هفتم توسعه

برخی از احکام برنامه هفتم توسعه تاثیر مستقیم بر وضعیت ایثارگران دارند که در این گزارش تمامی این احکام جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جلسات بررسی خود را به پایان رساند، نمایندگان نیز فرصت داشتند که تا ۲۳ شهریورماه پیشنهادات خود را در رابطه با گزارش نهایی کمیسیون ثبت کنند. بررسی گزارش کمیسین تلفیق در دستور کار این هفته مجل است و قرار است نمایندگان به جزئیات آن بپردازند.

برخی از مصوبات تاثیر مستقیم در احکام ایثارگران داشته است که در این گزارش به جمع بندی آن ها پرداختیم.

اشتغال

براساس الحاقیه ۲ بند ب ماده ۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه­های اجرایی و نهادهای توسعه­ای، برای ایجاد یا توسعه کسب ­وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه­های خرد (تا هفت ­نفر شاغل) و کوچک (تا بیست ­نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه­های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه­اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته ­امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه­ای، با توزیع استانی برای اشتغال­زایی از محل ایجاد و توسعه کسب­وکارها اقدام نماید.

در ماده ۱۶- به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود:

الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از  جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول  ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و  حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب میشود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته میشود.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری  سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار  هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آییننامه هیأت عالی مولدسازی داراییهای  دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی،  عنوان دستگاه بهره بردار دارایی های موضوع این  بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر مییابد. 

بر اساس ماده ۲۰ این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک داراییهای سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

ج ـ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح¬های تملک دارایی سرمایه¬ای یا طرح¬های سرمایه¬ای مربوط به هر دستگاه   اجرایی با درخواست آن دستگاه و  تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح¬های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می¬شود.

چ- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند. 

ماده ۲۴

به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهیهای دولت اقدامات زیر انجام میشود:

الف-  ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت  شاخص پایداری  بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است.

ماده ۲۹

بند س- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به¬اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه¬های اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۰۸/۰۳/۱۳۶۹می¬شود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.

بند ض – ( اصلاح صندوق های بازنشستگی ) چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاههای اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاههای موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان  مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حقبیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (%۱۰) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان مالیات اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه میشود. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

به موجب بند ج ماده ۳۱؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده  معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح  و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید؛

۱ـ فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز %۵۰ و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.

۲ـ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هرعنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی شود.

۳ـ همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی درصورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی¬گیرد.

۴ـ کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر¬ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی و جزیی می¬گردند، به منظور حفظ کرامت خانواده شهدا و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزیی به صورت کامل خواهد بود.

۵ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و براساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

۶ ـ کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد(%۵۰) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی میباشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهداء تسری پیدا می¬نماید.

۷ـ عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به¬ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند «ب » ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه میگردد.

۸ ـ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ می گردد.

مواد ۸۶ تا ۹۱ به شرح ذیل است؛

ماده ۸۶

الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۲۹/۲/۱۳۸۹ اقدام نمایند.

ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی و فعالیت‌های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به  اجرای یادواره‌های شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به‌عمل آورد.

پ- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد(۱۰%) از تولیدات برنامه‌های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است به منظور بهره‌گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه‌های خدماتی مربوط به آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.

ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه‌های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و  فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه‌های فرهنگی و هزینه‌ای  وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام نماید.

ج- دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

تبصره ۱- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزراتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره‌های ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آنها انجام دهند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این بند در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد(۲۰%) از اعتبارات فرهنگی خود به‌استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

ح- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری‌ها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

خ- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و طرحهای(پروژه‌های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده ۸۷

دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

الف- دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (۵%) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.

ب- دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

پ- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانه‌های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی می‌رسد.

ت- ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون‌های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ث- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ج- دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

ح- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده(۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»  اضافه می‌شود.

تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می‌شوند.

تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) ضریب کا(K) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.

ذ- ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از  سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.

تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

ر- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ژ- مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت‌سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می‌باشد.

ماده ۸۸

الف- دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب- دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش‌بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

۱- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

۲- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم(گم جن)

۳- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره- تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌باشد.

۴- نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدین)

۵- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، ‌دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

۶- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ- در ماده(۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ت- سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث- دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

۱- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد(۳۰%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

۲- بهره‌مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری

۳- معافیت از پرداخت سی‌درصد (۳۰%) هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

۴- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به‌منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.

۵‍- بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

۶- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی

ج- در بند (الف) ماده(۳۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

چ- متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح- در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در  دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

خ- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

د- متن زیر به‌عنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ الحاق می‌شود:

۷- درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

حکم بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حاکم است.

ذ- به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

ر- به ماده (۳۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

ژ- عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده ۸۹

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک‌بار با سود حداکثر چهاردرصد (۴%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می‌باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده‌اند از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

ب- تبصره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

پ- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده‌درصد(۱۰%) منابع قرض‌الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است در اجرای مواد (۳) و (۳ مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

ث- ماده واحده اصلاح ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ماده ۹۰

الف- الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر صورت می‌گیرد:

سهمیه ورود با پنج‌درصد(۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد(۳۰%) افزایش یابد.

تبصره- در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران (مشمولین ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب- هزینه شهریه مشمولان ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین‌الملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.

پ- کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

تبصره ۱- مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (۹۰) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (۷۱) قانون جامع ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۱ حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۹۰) ‌قانون برنامه اصلاح می‌شود.

ماده ۹۱

محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می‌شود.

۹ـ متن زیرجایگزین بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه می گردد:

ذ ـ رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد(%۱۰) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می¬شوند.

۱۰ـ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می-یابد.

توسعه مسکن

ـ مسکن حمایتی

ـ ماده ۵۰ ـ بند ث ـ بند الحاقی آمده است؛

به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۰۷/۰۵/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به تأمین مسکن حمایتی مورد نیاز برای دهک¬های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.

بند الحاقی ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جهت تأمین مسکن حمایتی با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن مورد نیاز برای دهک¬های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.

ارتقای نظام سلامت

ـ راهبردی نظام سلامت

ماده ۷۰

به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه¬دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می¬پذیرد:

بند الحاقی۶ ـ واردات تجهیزات پزشکی از قبیل انواع صندلی چرخدار (ویلچر)، تشک¬های طبی، اورتز، پروتز و اندام های مصنوعی و لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی مورد نیاز ایثارگران و معلولین شدید حرکتی که تولید داخلی ندارد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور، مجاز و از سود بازرگانی، حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان، بنیاد شهید و امورایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می¬شود و به¬تصویب هیئت وزیران می رسد.

بند الحاقی ۷ـ واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت¬ های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه¬های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین واردات آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.      

ماده ۷۳

بند الحاقی۱ـ سهم بیمه­گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به­صورت رایگان و برای دهک­های اول تا پنجم دو درصد (%۲) و سایر دهکها ده درصد (%۱۰) تعیین می­گردد.

بند الحاقی ۲ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین­نامه­ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به­تصویب هیئت وزیران می­رسد. حکم این بند نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور نیست.

ﻣﺎده ۷۵

در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﻲ، ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻛﺎر و ﺗﻼش در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد: اﻟﻒ- وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ذیرﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺻﻼح ذﻫﻨﻴﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﻲ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮی ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، ﺷــﺒﻜﻪای، ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻣﺮدمﭘﺎﻳﻪ، ارزﺷـﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳـــﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح اﺻـــﻼح روﻳﻜﺮدﻫﺎ، روﻳﻪﻫﺎ، روﺷﻬﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ، ﺳـــﺎﺧﺘﺎر، وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﺸـﻜﻴﻼت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ب- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺼﺎء دﻗﻴﻖ و ﺑﺮﺧﻂ(آﻧﻼﻳﻦ) دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭘﺮدازش، ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ - ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ، وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان و راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﻛﺰ رﺻﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ارزﻳﺎﺑﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ، ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم، ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪای و وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی داده ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺎﻣﻊ دادهﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ(آﻧﻼﻳﻦ) اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

پ- ﺑﻪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﻲ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ، در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ، در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ت- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪوﻳﮋه وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺠﺴﻤﻲ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ، ﺗﺒﻠﻴﻎ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره)ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲﺧﺎﻣﻨﻪای(ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ)، در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲﺧﺎﻣﻨﻪای (ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ)ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ث- وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدﻣﻲﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮﻛﺰ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ، ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﻃﺮح ﻣﺴﺠﺪﻣﺤﻮری در ﻣﺤﻼت را ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ج- وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ (ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ) ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﻃﺮح اﺣﻴﺎ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت، ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﻲ، ﻫﻴﺄت، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎت واﻗﻔﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

چ- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﻳﺞ آﺛﺎر، ارزﺷﻬﺎ، ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﻳﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮزهﻫﺎ، ﻳﺎدﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻳﺜﺎر و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎک ﺷﻬﻴﺪان و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﻬﺪای ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮو، ﻧﻔﺖ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺟﺎده ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ح- ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب و ﻣﺼﺮف آب، ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی، ﻗﺮآﻧﻲ، رﺳﺎﻧﻪای، ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ- دﻳﻨﻲ، ﺑﺴﻴﺞ و ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻼق ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ، ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ، رﻗﻮﻣﻲ (دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ) دارای ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح )ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ و ﺗﺌﺎﺗﺮ، آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ( ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻠﻴﺲ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﺎداﻣﻲﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (آﻣﻮزﺷﻲ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

خ- ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻻزم در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ دوﻟﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و ﺧﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﻛﻦ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی، ورزﺷﻲ و ﻣﺪارس و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻢﺑﺮﺧﻮردار را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﻲ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻣﺘﻮن درﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻳﻤﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺎورﻫﺎ در ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ و اﻳﺜﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻳﺎدوارهﻫﺎی ﺷﻬﺪای داﻧﺶآﻣﻮز، داﻧﺸﺠﻮ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎنﻧﻮر وﻳﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ راﻫﻴﺎنﻧﻮر ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰی راﻫﻴﺎنﻧﻮر ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎری ﻻزم را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎنﻧﻮر در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ و ﺧﺪﻣﺖ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺑﺎ راﻫﺒﺮی ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻓﻌﺎل ﻣﻲﮔﺮدد.

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده ۸۳ 

  به ­منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع­دستی، اقدامات زیر انجام می­شود:

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زادﮔﺎه و ﻣﻘﺘﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ، ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪاﻟﻤﺼﻄﻔﻲاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ماده ۱۰۲

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ

-۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﻋﺘﻼی ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ، دﻓﺎع، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﻲ) دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻫﺎی ﻻزم در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ: -۱ ﺟﺬب، آﻣﻮزش، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﻴﺞ دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ

-۲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺠﺎزی

-۳ ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و آﺳﻴﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ

-۴ ارﺗﻘﺎی ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ از ﺑﺴﻴﺞ اﻗﺸﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪﻣﺤﻮر، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﺗﺮوﻳﺞ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر آﻧﺎن و ﮔﺴﺘﺮش اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎن ﻧﻮر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻳﺎدوارهﻫﺎی ﺷﻬﺪا

-۵ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖزداﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻛﺸﻮر

ماده ۱۰۶

بند ب- ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻢ از رﺳﻤﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﮔﺮی داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻗﺮارداد ﻛﺎرﻣﻌﻴﻦ، ﻗﺮارداد ﻛﺎرﮔﺮی، ﻗﺮارداد از ﻣﺤﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای، ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻈﺎم اداری و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﻣﺎزاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺮوی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.

ﻣﺎده -۱۱۸

اﻟﻒ- در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده (۱۸۱) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ب- اﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻐﻮ ﻳﺎ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد. پ- ﺷﻤﻮل اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ)ﺑﺮاﺳﺎس اذن ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ت- در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﻜﺎم و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻳﺎ اﺟﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ، ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﻲرﺳﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط را در ﻣﻮارد ﻻزم در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻻزماﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۱ دوﻟﺖ ﺑﺎرﻣﺎﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ در ﺣﺪود درآﻣﺪﻫﺎی وﺻﻮﻟﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، اﺟﺮاء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۲ اﺟﺮای ﻣﻮاد و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻﻳﺤﻪ ﻛﻪ دارای ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮای اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاء ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس:

-۱ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ.

-۳ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ردﻳﻒ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰی را درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.

-۴ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ۱۹۷۵ ﻣﻴﻼدی )ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮز دوﻟﺘﻲ و ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺼﻮب (۱۳۵۵/۲/۲۹ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ اروﻧﺪرود و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮریﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.

-۵ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﻘﻒ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ (۱) ﻣﺎده (۶۸) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۶ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﻳﺎی ﺷﺎﻏﻼن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاول و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎل ۱۳۷۶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ماده الحاقی ۴۳- کلیه نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجرائی مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه های فرهنگی، بسته های آموزشی، رشته های تخصصی، بازی های رایانه ای، برنامه های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه فرهنگی همان دستگاه و ظرفیت های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی به میزان حداقل ده درصد(۱۰%) از محصولات فرهنگی اقدام کنند.

ماده الحاقی ۱۰۵- تلاش برای رفع تحریمهای ظالمانه و تسهیل و پیگیری امور نهادها و دستگاههای اجرائی کشور در این رابطه      

به گزارش حیات؛ تمامی این احکام بار دیگر در صحن علنی مجلس و در روند رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی می شود.                                       

           

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 2
 • نظرات در صف انتشار: 120
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
  11 2
  برای انشا یا مقاله خوب است و برای وعده
 • Roha IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
  9 2
  سلام میخواستم بدونم این موارد کی اجرایی میشن تاریخ لازم اجرایی شدنش کی هستش؟؟؟