کد خبر 216180
۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۱

«حیات» گزارش می دهد؛

اختصاصی/ سیر تا پیاز مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در رابطه با ایثارگران

اختصاصی/ سیر تا پیاز مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در رابطه با ایثارگران

جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه پس از فراز و نشیب های فراوان به پایان رسید حال باید منتظر ماند تا نمایندگان نطرات خود را در صحن علنی مجلس اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی می شد در نهایت پس از گذشت هفته ها، به تصویب رسید و حال نمایندگان مجلس تا ۲۳ شهریور ماه فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ثبت کنند. که از روز یکشنبه هفته آینده (۲۶ شهریور ماه) این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

احکام مربوط به ایثارگران جزو احکام مهم این لایحه بوده که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با فراز و نشیب های فراوان مصوباتی در این زمینه داشت.

جزئیات مصوبات مربوط به جامعه ایثارگری به شرح ذیل است؛

براساس الحاقیه ۲ بند ب ماده ۶ این لایحه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای توسعه ای، برای ایجاد یا توسعه مستقیم کسب وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل)اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ نسبت به تهیه برنامه کمی ساالنه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب وکارها اقدام نماید.

به موجب بند ج ماده ۳۱؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده  معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح  و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید؛

۱ـ فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز %۵۰ و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.

۲ـ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هرعنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی شود.

۳ـ همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی درصورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی¬گیرد.

۴ـ کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر¬ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی و جزیی می¬گردند، به منظور حفظ کرامت خانواده شهدا و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزیی به صورت کامل خواهد بود.

۵ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و براساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

۶ ـ کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد(%۵۰) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی میباشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهداء تسری پیدا می¬نماید.

۷ـ عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به¬ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند «ب » ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه میگردد.

۸ ـ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ می گردد.

مواد ۸۶ تا ۹۱ قانون برنامه ششم به شرح ذیل است؛

ماده -۸۶

الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفاند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابالغی ۴۰۱۵/۲/۲۵ اقدام نمایند.

ب- وزارت آموزش وپرورش مکلف است بهمنظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایههای تحصیلی و فعالیتهای پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت به اجرای یادواره های شهدای دانش آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به عمل آورد.

پ- صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامههای شبکههای مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد  از تولیدات برنامههای هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است بهمنظور بهره گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزههای دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظف اند کلیه هزینههای خدماتی مربوط به آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.

ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیتها و زیرساختهای لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه های فرهنگی و هزینهای وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید.

ج- دولت مکلف است بهمنظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

تبصره -۴ صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفاند جهت ارج نهادن به این چهرههای ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهند.

تبصره -۲ آییننامه اجرائی این بند در ششماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به تصویب هیأت وزیران میرسد.

چ- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفاند بیست درصد  از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای را بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

ح- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداریها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

خ- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح بهمنظور تعمیق و ترویج ارزش های دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان نامه ها و طرحهای (پروژه های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفاند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.

ماده -۸۷

دولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و بهموقع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

الف- دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۴)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)مصوب ۴۰۵۰/۴۲/۱ به نحوی برنامهریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشموالن ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزامکننده نهادهای متولی موظف اند گواهی موردنیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورتسانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده (نیروهای مسلح) احراز میگردد را بهعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد  جانبازی به آنها تعلق میگیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمیباشد.

ب- دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار موردنیاز برای اجرای تبصره ماده (۱۰)قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

پ- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذیصالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( قرار میگیرند.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از الزماالجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانه های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۴۶۷) قانون اساسی میرسد.

ت- ماده (۴۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح میشود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین بهمنظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیونهای پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد اقدام نماید.

ث- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده(۲)  قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری بهعنوان نیروی مازاد )عدم نیاز( معرفی نمایند.

ج- دولت مکلف است عالوه بر اجرای ماده (۲۴) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای آن و اصالحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنجساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمیگیرد.

ح- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د- ماده(۲۷) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق میشود:

عبارت »جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی« بعد از عبارت »جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی« اضافه میشود.

تبصره -۴ والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص و یا صعب العالج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده میشوند.

تبصره -۲ جانبازان گروه بیستوپنج درصد تا چهل و نه درصد  ضریب کا بهرهمندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی میباشد.

ذ- ماده(۲۴) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میشود.

عبارت »اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی« بعد از عبارت »تأمین نیروهای موردنیاز خود را« اضافه میشود.

تبصره -۴ وضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمیقطعی میگردد.

تبصره -۲ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ششماه سابقه حضور در جبهه،

شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده )۲( قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر ، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی

برخوردار میشوند.

ر- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهرهمند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف)ماده (۴۳۰)قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهاند، میتوانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال

خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ژ- مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در

بنیاد دارای پرونده ایثارگری میباشند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشتسال

دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

جمهوری اسالمی ایران (ساتا)میباشد.

ماده -۸۸

الف- دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. بهنحویکه در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب- دولت موظف است اعتبار الزم را بهمنظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیشبینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجههای سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

-۴ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

-۲ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم (گم جن)

-۰ افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره- تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( میباشد.

-۱ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بودهاند (پس از فوت والدین)

-۹ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعالج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

-۷ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ- در ماده (۹۴)قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت »آزادگان« عبارت »همسران و فرزندان شهدا« اضافه میگردد.

ت- سازمان و بنیاد مکلفاند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت)ماده (۱۱)بر مواد (۴۰)، (۹۲) و (۹۵)قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث- دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی بهمنظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست وپنج درصد  جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

-۴ تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ، دوره های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

-۲ بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل ونقل شهری

-۰ معافیت از پرداخت سی درصد هزینه از طریق هر یک از شرکت های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

-۱ شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف اند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج در صد و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

-۹ بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

-۷ بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی

ج- در بند (الف) ماده (۴۰)قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل ششماه سابقه حضور درجبهه»اضافه میشود.

چ- متن زیر به عنوان ماده (۹۵) مکرر به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میشود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلف اند سی درصد  از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد ، آزادگان با داشتن حداقل سهماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ششماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیستوپنج درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازدهماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (۱۱)بر مواد (۴۰)، (۹۲) و (۹۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح- درصورتیکه دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند میگردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

خ- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.

د- متن زیر به عنوان بند (۶) به انتهای ماده(۱۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۴۰۷۰/۶/۲۵ الحاق میشود:

- در صورت اذن فرماندهی کل قوا:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام میگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه بر اساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل میگردد.

حکم بند (د) ماده (۱۱) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره(۲)  ماده قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، حاکم است.

ذ- به ماده (۹۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد.

ر- به ماده (۶۰)قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت »کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان« عبارت »فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه« اضافه میشود.

ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد )و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمیشود.

ژ- عبارت ذیل به ماده (۷۳) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اضافه میشود:

بعد ازعبارت »جانبازان و آزادگان« عبارت »همسران و فرزندان شهدا« اضافه میشود.

ماده -۸۹

الف- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یکبار با سود حداکثر چهاردرصد به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن، زمین یا

تسهیلات مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مابهالتفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت میشود.(تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط بهموجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود)

ب- تبصره ذیل به ماده ( مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میگردد:

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینههای حقالثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد معافیت برخوردار میباشند.

پ- دولت )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( موظف است همه ساله حداقل ده درصد  منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است در اجرای مواد )۰( و )۰ مکرر( فصل دوم قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصالحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ نماید.

ث- ماده واحده اصالح ماده )۱( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۴۰۱۵/۵/۲۱ به شرح ذیل اصلاح میگردد:

بعد از عبارت »از طریق مزایده عمومی« عبارت »با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا« اضافه میگردد.

ماده -۹۱

الف- الحاقات زیر در ماده (۶۳) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در ماده (۱۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( به شرح زیر صورت میگیرد: سهمیه ورود با پنجدر صد سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیستوپنج درصدو همسران و فرزندان جانبازان زیر بیستوپنج درصد  و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصدافزایش یابد. تبصره- درصورتیکه سهمیه بیستوپنج درصد ایثارگران مشمولین ماده )۶۳( قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصالح بعدی آن( تکمیل نگردد و پنجدر صد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیستوپنج درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد  ایثارگران را مازاد بر پنج درصد مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب- هزینه شهریه مشموالن ماده (۷۷)قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بینالملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریههای دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت میشود.

پ- کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفاند حداقل بیست درصد اعضای هیأت علمی موردنیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیستوپنج درصد و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و شرایط علمی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیتهای اخالقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میشود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

تبصره -۴ مشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته میشوند.

تبصره -۲ در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن میتواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ»ماده (۵۳) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند »الف« ماده (۶۴) قانون جامع ایثارگران مصوب ۴۰۵۴/۴۳/۲ و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۴۰۶۴/۲/۲۲ حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۵۳) قانون برنامه اصالح میشود.

ماده -۹۱

محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب ۴۰۶۹/۰/۲ موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش میشود.

۹ـمتن زیرجایگزین بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه می¬گردد:

ذ ـ رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد(%۱۰) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میشوند.

۱۰ـ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری مییابد.

با توجه به مصوبات در حوزه توسعه و حمایت مسکن و به¬منظور زمینه¬سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به¬ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۰۷/۰۵/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی در ماده ۵۰ ـ بند ث و

بند الحاقی آن آمده است که وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به تأمین مسکن حمایتی مورد نیاز برای دهک¬های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.

بند الحاقی ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جهت تأمین مسکن حمایتی با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن مورد نیاز برای دهک های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.

به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان در الحاقیه ۶ و ۷ ماده ۷۰ این لایحه آمده است؛

بند الحاقی۶ ـ واردات تجهیزات پزشکی از قبیل انواع صندلی چرخدار (ویلچر)، تشک¬های طبی، اورتز، پروتز و اندام¬های مصنوعی و لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی مورد نیاز ایثارگران و معلولین شدید حرکتی که تولید داخلی ندارد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور، مجاز و از سود بازرگانی، حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

آیین¬نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان، بنیاد شهید و امورایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می¬شود و به¬تصویب هیئت وزیران می¬رسد.

بند الحاقی ۷ـ واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت¬ های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه¬های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین واردات آمبولانس فوریت¬های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

همچنین در بند الحاقی۱ـ  تاکید شده است که سهم بیمه¬گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به¬صورت رایگان و برای دهک¬های اول تا پنجم دو درصد (%۲) و سایر دهکها ده درصد (%۱۰) تعیین می گردد.

بند الحاقی ۲ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه¬ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به¬تصویب هیئت وزیران میرسد. حکم این بند نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور نیست.

ارتقای فرهنگ  عمومی رسانه از دیگر موضوعات مصوبه بود؛

در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می¬شود:

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیریت حوزه¬های علمیه و سایر دستگاه¬های فرهنگی ذی¬ربط به¬منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم¬پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد اســتقرار الگوی حکمرانی هوشــمند، شــبک¬های، تعاملی، مردم پایه، ارزشـی و انقلابی تا پایان ســـال دوم برنامه نســـبت به تهیه طرح اصـــلاح رویکردها، رویه¬ها، روش¬ها و مأموریت، ســـاختار، وظایف و تشـکیلات دستگاه¬های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه¬های عمومی به¬طور مسـتقیم  و یا غیرمستقیم استفاده می¬کنند، اقدام نموده و با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب مراجع ذی¬صلاح برسانند.

ب ـ به¬منظور احصاء دقیق و برخط(آنلاین) داده¬های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی،  شناخت تحولات فرهنگی ـ ارتباطی و همچنین انتشار آن¬ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه¬ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به راه¬اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص¬های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه¬ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نمایند. دستگاه¬های اجرایی و دارندگان پایگاه¬های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده¬ها به این سامانه به¬صورت برخط(آنلاین) اقدام کنند.

پ ـ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می¬شود، به¬منظور تقویت نقش نظارتی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، در چارچوب آیین¬نامه اجرایی که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به¬تصویب هیئت وزیران می¬رسد، در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.

ت ـ دستگاه¬های اجرایی به¬ویژه وزارتخانه¬های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مکلفند با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه¬های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه¬ها و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در گستره ملی و بین¬المللی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است آیین¬نامه اجرایی این بند را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به¬تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ـ دستگاه¬های اجرایی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت اﷲ العظمی خامنه¬ای (مدظله العالی)، در گستره ملی و بین¬المللی اقدام نمایند.

دولت مکلف است آیین¬نامه اجرایی این تبصره را ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، تدوین و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اﷲ العظمی خامنه¬ای (مدظله العالی) به¬تصویب هیئت وزیران برساند.

ث ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به¬منظور مردمی¬سازی فعالیت¬های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای عالی حوزه¬های علمیه و شورای سیاست¬گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طرح مسجد محوری در محلات را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به¬تصویب هیئت وزیران برساند.

ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعالسازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت¬های قرآنی، هیئت، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه، تهیه نموده و به¬تصویب هیئت وزیران برساند.

چ ـ دولت مکلف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهرداری¬های سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزش ها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه¬ها، یادمان¬ها، نمادها و نشانه های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آن¬ها به¬صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا اقدام نماید. وزارتخانه¬های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت¬های مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده با دسترسی از منابع داخلی خود در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ح ـ هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی ـ دینی، بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی ـ اجتماعی، انتشاراتی، کتابفروشی، رقومی (دیجیتالی) دارای مجوز از مراجع ذی¬صلاح (بجز سالن¬های نمایش فیلم و تئاتر، آموزشگاه ها، کانون های تبلیغاتی) مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی¬که فعالیت آن¬ها مورد تأیید مراجع ذی¬صلاح باشد و همچنین مشروط به رعایت الگوی مصرف، براساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می¬شود.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوق های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی و مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم برخوردار را با هماهنگی و تأیید وزارتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح های نیمه تمام به صورت صددرصد (%۱۰۰) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید.

بند الحاقی۱ـ وزارتخانه¬های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در متون درسی کلیه پایه¬های تحصیلی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی و ایثار و مقاومت نسبت به اجرای یادواره¬های شهدای دانش آموز، دانشجو و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان¬نور ویژه دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و اساتید برابر سند ملی راهیان¬نور با ستاد مرکزی راهیان¬نور کشور و سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به گونه ای به عمل آورد که میزان حضور دانش آموزان و دانشجویان در اردوهای راهیان نور در سال پایان برنامه به دوبرابر سال شروع برسد.

بند الحاقی ۲ـ در راستای ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و خدمت، خانه¬های ترویج فرهنگ ایثار در کلیه¬مناطق شهرداری تهران و فرهنگسراها از طریق گروه¬های مردم¬نهاد و با راهبری بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل و فعال می¬گردد.

بند الحاقی ۳ـ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، تمام دستگاه¬های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت¬های دولتی مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، نسبت به عقد قرارداد و تفاهم¬نامه مشترک با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت طراحی و اجرای پویشهای رسانه ای اقدام نمایند

ماده ۸۳ ـ  به­منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع­دستی، اقدامات زیر انجام می­شود:

بند الحاقی ۳ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل یک­صد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

قسمت ۴ الحاقیه ۱ ماده ۱۰۲ آمده است؛

ارتقای کمیّ و کیفی نقش و فعالیت­های بسیج با تعامل دستگاه­های اجرایی ذی­ربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه­های امنیت مردمی محله­محور، امداد و نجات، هسته­های علمی، مراکز رشد و شرکت­های دانش­بنیان و تعمیق و ترویج ارزش­های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره­ها و یادواره ­های شهدا؛

ماده۱۱۸ بندالحاقی۳ـ  به شرح ذیل است؛ به­منظور جبران عقب ماندگی­های استان­های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

۱ـ ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به ­سازمان اعلام نماید.

۶ ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 2
 • نظرات در صف انتشار: 6
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • نصراله IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
  0 0
  با سلام لطفا قانونی تصویب شود که سن جانباز بالای 50سال شد 5درصد به جانبازی آنها اضافه شود
 • مهدی IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
  0 1
  واقعا اگر به تصویب برسد واقعا خدمت بزرگ به همه عزیزان جانباز آزاده ایثار گر ورزمنده خواهد شده انشالله که انجام شود ممنونم