کد خبر 166974
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۵

در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

تعیین سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد

تعیین سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میزان پاداش پرداختی به گزارش گران فساد را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز 27 فروردین، مواد 10 و 12 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده 10- مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

تبصره1- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب 100 میلیارد ریال و 200 میلیارد ریال است.

تبصره 2- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.

تبصره 3- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره 4- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

ماده 12- دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار گیرد.

برچسب‌ها