کد خبر 237713
۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۲

تکلیف مجلس به دولت برای افزایش بهره‌وری آب کشاورزی

تکلیف مجلس به دولت برای افزایش بهره‌وری آب کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند تا نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اقدام قانونی به عمل آورد.

به گزارش گروه سیاسی حیات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۳۹ و بندهایی از ماده ۴۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۳۳:

الف-
«در بند (الف) ماده (۳۳) حرف اضافه «در» بعد از عبارت «اجرا نماید.» و عبارت «ضوابط مربوط مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت» حذف و عبارت به شرح «، مزیت‌های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور» به بعد از واژه «مستعد» اضافه می‌گردد.»

تبصره ۲-

«متن زیر جایگزین تبصره ۲ بند (ب) ماده (۳۳) می شود:
تبصره ۲ - به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.»»

ت-۱-
«جزء (۱) بند (ت) ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وزارت کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌ مقیاس و مقررات حاکم بر آن‌ها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.»

ت- ۲-
«در جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۳) بعد از عبارت "وزارت نیرو" عبارت "در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع" اضافه می شود.»

ت- ۴- تبصره ۲-
«در تبصره (۲) جزء ۴  بند (ت) ماده (۳۳) عبارت "پارک‌های" به عبارت "بوستان‌های" اصلاح می شود.»

ت- ۶-
«در جزء (۶) بند (ت) ماده (۳۳) بعد از عبارت "مجاز است" عبارت "با رعایت قوانین و مقررات" اضافه می شود.»

ث-
«در بند (ث) ماده (۳۳) بعد از عبارت "سال اول برنامه" عبارت "با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی و با رعایت قوانین و مقررات" اضافه می شود.»

ج-
«در تبصره بند (ج) ماده (۳۳) عبارت "مکلف" به عبارت "مجاز" اصلاح و بعد از عبارت "پیش‌بینی نماید." عبارت «بانک کشاورزی» حذف و عبارت "در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک" و قبل از عبارت "موظف است" عبارت "با رعایت بند (ب) ماده (۱۱۸) این قانون" اضافه می شود.»

چ- ۳-
«در جزء (۳) بند (چ) ماده (۳۳) عبارت "کلیه" حذف و «(گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی)» جایگزین عبارت «موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب  ۲۱/  ۶/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی» شد.»
چ- ۵-
«در جزء (۵) بند (چ) ماده (۳۳) عبارت «مراجع اداری مربوطه» جایگزین عبارت «کارگروه(کمیته)‌های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری» و بعد از عبارت "قرار دارد" عبارات "منوط به اینکه از قبل از سال مذکور تا لازم‌الاجرا شدن این قانون کشت مستمراً وجود داشته و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدون وقفه کشت ادامه یابد." اضافه می شود.»

ماده ۳۴:
«فراز پایانی ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.»»

ماده ۳۸:
ت-
«در بند (ت) ماده (۳۸) عبارت "توسط وزیر جهاد کشاورزی" در انتهای بند جایگزین عبارت «توسط وزارت جهاد کشاورزی» و عبارت «تصویب و » پس از عبارت "تهیه و" اضافه می شود.»
ث-
«در بند (ث) ماده (۳۸) عبارت «ترازنامه» جایگزین عبارت «بیلان» می شود.»

بند الحاقی:
«در بند الحاقی ماده (۳۸) بعد از عبارت "به عمل آورد" عبارت "وزارت نیرو همه‌ساله جدول شماره (۸) را متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند تعدیل یا اصلاح می‌نماید." اضافه می شود.»

ماده ۳۹-

ب- ۲-
«در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳۹) عبارت "بر توسعه" جایگزین عبارت "در توسعه" می شود.»

«بند (ث) ماده (۳۹) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیش‌تر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، موظفند به‌ منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیئت ‌وزیران اجرا نمایند.

در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه ‌اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره ۱- اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت‌ها و اجرای آنها است.
تبصره ۲- دولت موظف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.»

ب-
«در بند (ب) ماده (۴۰) عبارت "متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند." از انتهای بند به بعد از عبارت "ممنوع است" منتقل شود.»

پ-
«در بند (پ) ماده (۴۰) عبارت "مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه‌برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب" حذف می‌شود.»
ت-
«در جزء (۱) بند (ت) ماده (۴۰) عبارت "تهیه نظام‌نامه و" حذف و بعد از عبارت "تشکل‌های بهره‌برداران" عبارت "موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹" اضافه می شود.»
ج-
«در بند (ج) ماده (۴۰) قبل از عبارت "مجوز وزارت نیرو" عبارت "موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های حفاری و" و  به بعد از عبارت "اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری" عبارت "و حسب تخلف صورت گرفته" اضافه می شود.»

به گزارش ایسنا، مواد ۳۱ و بند الف ماده۴۰ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha