کد خبر 228148
۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۰

نحوه تامین اعتبار ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

نحوه تامین اعتبار ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

نحوه تامین اعتبار مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی طبق بخشنامه شماره  ۴۵۰۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد.

به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. 

در اجرای مواد (۲) و (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری و مصوبات شورای حقوق و دستمزد که به شماره ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ توسط معاون اول محترم رییس‌جمهور ابلاغ گردیده است رعایت موارد زیر در مبادله موافقتنامه‌های هزینه‌ای دستگاههای اجرایی الزامی است.

نحوه تامین اعتبار مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

۱- مطابق با بند (۲) ماده (۱) بخشنامه فوق‌الذکر فقط کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین، کارگری دائم، کارگری موقت مشمول می‌باشند.

۲- به استناد بندهای (د) و (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۳) مصوبه فوقT اعطای مزایای جانبی به مشمولان صرفا در قالب انواع و اقلام مورد اشاره در ماده (۱) همان مصوبه و در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی و بدون ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر اعتبار، امکان‌پذیر است

۳- برای دستگاه‌های اجرایی دارای موافقتنامه با این سازمان وفق ماده (۳) مصوبه فوق‌الذکر، در فصل ششم (رفاه اجتماعی) سه زیر فصل هزینه‌ای تحت عناوین معیشتی و تشویق‌های موردی رفاهی و جوانی جمعیت ایجاد و قلم هزینه‌های فعلی مطابق جدول پیوست با عناوین و اقلام جدول (۱) تطبیق یافته است.

ضمنا با توجه به آنکه زمان اجرای مصوبه از ۱۴۰۲/۷/۱ تعیین شده است لذا دستگاه اجرایی می‌تواند عملکرد ۶ ماهه اول را مطابق روال گذشته و ۶ ماهه دوم را براساس این دستورالعمل در موافقتنامه یا اصلاحیه آن درج نماید.

۴- دستگاه های اجرایی مکلفند پیش‌بینی میزان و سهم اعتبارات انواع و اقلام مزایای جانبی کارکنان خود را با رعایت تمامی مفاد مصوبه در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی اصلی، حداکثر ظرف دوماه از تاریخ مصوبه فوق الذکر تعیین نموده و در موافقتنامه هزینه‌ای خود درج نمایند. ضمنا با توجه به اهمیت موضوع ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن ارسال نسخه ای از تاییدیه شورای راهبری توسعه مدیریت آن دستگاه اجرایی به این سازمان شماره و تاریخ تاییدیه نیز در توضیحات ضروری موافقتنامه مربوطه درج گردد.

۵- در صورت مبادله موافقتنامه پیش از ابلاغ مصوبه مذکور دستگاه اجرایی موظف است نسبت به اصلاح موافقتنامه با رعایت مفاد ماده (۳) مصوبه و حسب نیاز جابه جایی در فصول هزینه، پس از مبادله موافقتنامه و بدون ایجاد هرگونه بار مالی مازاد اقدام نماید.

۶- پیش‌بینی اعتبار در موافقتنامه‌های متبادله، متناقض با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیحسابان مدیران امورمالی/ حسابرسان و بازرسان قانونی برای نظارت بر حسن اجرای مصوبه مذکور نمی‌باشد.

۷- براساس تبصره (۲) ماده (۳) مصوبه دستگاه‌های اجرایی فاقد موافقتنامه با این سازمان مکلفند جهت تصویب اعتبار مربوط در مراجع ذی صلاح مانند مجمع عمومی یا هیئت امناء اقدام نمایند و ضمن ارسال نسخه ای از تاییدیه شورای راهبری توسعه مدیریت آن دستگاه اجرایی به این سازمان گزارش نحوه ضابطه گذاری در این زمینه را مطابق ماده (۱۶) مصوبه در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نماید.

نحوه تامین اعتبار ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha