کد خبر 202851
۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۷

واگذاری امحای تعرفه و اطلاعات داخل صندوق‌های رای به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه

واگذاری امحای تعرفه و اطلاعات داخل صندوق‌های رای به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه

طبق ماده 95، وزارت کشور موظف شد که دستور امحای تعرفه و برگه های رای مصرف شده و نشده و اطلاعات داخل صندوق های رای را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه صادر کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نمایندگان مردم در جلسه علنی امروز 1402/3/1 مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۵۶ تا ۶۰ این طرح موافقت کردند و ماده ۵۷ آن هم با رای نمایندگان حذف شد.

ماده ۵۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۵ به قانون الحاق می شود.

ماده ۹۵- وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی تمامی منتخبان در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه های رای مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده های داخل صندوق های رای و تمامی مهرهای انتخاباتی تمامی حوزه های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه صادر کند.

ماده ۵۸- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۷ به قانون الحاق می شود:

ماده ۹۷- بار مالی احتمالی اجرای این مصوبه از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‏ گردد.

ماده ۵۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۱۰۰- قوانین و مواد زیر نسخ می شوند:

الف- «قانون الحاق ماده ‏واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی

ب- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» مصوب ۹/۵/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌شود.

ج – مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ نسخ می شود.

د-- «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۰۵/۰۹مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸ نسخ می شود.

ه - سایر قوانین و مقررات در محدوده‌ای که مغایر با مفاد یا مواد این قانون است، نسخ می‌شوند.

ماده ۶۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۱ به قانون الحاق می شود:

ماده ۱۰۱- پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد ۵۴ تا ۵۹ این قانون و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه ۳/۳/۱۳۹۵» تحت عنوان «فصل یازدهم – سایر مقررات» قرار می گیرند و معاونت قوانین مجلس مسئول اجرای این حکم خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha