کد خبر 166264
۲۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۷

در صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛

موادی از طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد تصویب شد

موادی از طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد تصویب شد

بهارستان نشینان به ماده های 14، 15، 16 و 17 طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد رای موافق دادند. بر این اساس چنانچه گزارشگر اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها‌ و پاداش این قانون نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نمایندگان مردم، امروز یکشنبه 20 فروردین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد با ماده ( 14) با 193 رای موافق، 6 رای مخالف، 5 رای ممتنع و همچنین ماده (15) با 173 رای موافق، 7 رای مخالف، 7 رای ممتنع و همچنین ماده (16) با 190 رای موافق،1 رای مخالف، 8 رای ممتنع و همچنین ماده (17) با 180 رای موافق و 5 رای مخالف، 5 رای ممتنع به تصویب رسید.

در ماده 14 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد آمده است که چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد و اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورد، مشمول حمایت‌ها‌ و پاداش در این قانون نمی‌‌ باشد.

براساس ماده 15 این طرح؛ در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا جرم موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.

ماده 16 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد؛ در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

در ماده 17 این طرح آمده؛ گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.

تبصره 1- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می‌تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.

تبصره 2- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناساسی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آن

برچسب‌ها