کد خبر 165904
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲

در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

موافقت مجلس با ماده 7 طرح حمایت از افشاگران فساد

موافقت مجلس با ماده 7 طرح حمایت از افشاگران فساد

بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح حمایت از گزارشگران فساد مقرر کردند تا با رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 16 فروردین با 180رای موافق، 9 رای ممتنع، 6 رای مخالف با ماده 7 طرح حمایت از افشاگران فساد که به موضوع مدت زمان رسیدگی مرجع قضایی اشاره دارد، موافقت کردند.

در بررسی ماده 7 طرح حمایت از افشاگران فساد آمده است که درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(6) این قانون اعمال می‌شود.

تبصره1- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.

تبصره2- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی این طرح و ارجاع مواد 5 و 6 همین طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد.

براساس ماده 5 ارجاع شده؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در ماده 6 ارجاعی به کمیسیون قضایی و حقوقی آمده؛ حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:

1ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران   به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.

تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است. 

 2ـ تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛

تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

3ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست  مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.

تبصره 2- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.

برچسب‌ها